DỊCH VU

DỊCH VỤ CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

Tư vấn CNTT. Kinh doanh và phân phối sản phẩm CNTT&TT. Cho thuê, chia sẻ tài nguyên CNTT. Kinh doanh và phân phối phần mềm

DỊCH VỤ BẢO TRÌ : MẠNG, MÁY TÍNH

Bảo vệ, hạn chế tối đa sự cố của hệ thống, điều này có thể làm tăng năng suất hoạt động và lợi nhuận của khách hàng. • Duy trì hệ thống máy tính, mạng dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng của khách hàng

DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Quản trị, bảo hành bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin. Tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm.

DỊCH VỤ CHO THUÊ PHÒNG MÁY, MÁY CHỦ

Cho thuê phòng hệ thống phòng máy,máy chủ để phát triển các dịch vụ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Để đáp ứng nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực CNTT, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai, Trung tâm CNTT và TT liên tục tổ chức các khoá học

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các dự án hạ tầng CNTT, viễn thông, mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), mạng Internet

Cơ cấu tổ chức

Phạm Văn Dũng

 • Chức danh: P.Giám đốc
 • Trình độ: Cứ nhân
 • Chuyên môn đào tạo: CNTT
 • Chứng chỉ: Đấu thầu, Quản trị hệ thống

Nguyễn Hồng Quang

 • Chức danh: Giám đốc
 • Trình độ: Thạc sỹ
 • Chuyên môn đào tạo: QL thông tin
 • Chứng chỉ: Đấu thầu, QL Dự án

Nguyễn Thắng Nghĩa

 • Chức danh: P. Giám đốc
 • Trình độ: Kỹ sư
 • Chuyên môn đào tạo: QL thông tin
 • Chứng chỉ: QL4 Dự án, CCNA

Đăng ký khóa học tin học cơ bản

Sản phẩm đã thực hiện

Cổng thông tin điện tử

Cổng điều hành tích hợp nội bộ

PM Khiếu nại tố cáo

PM Đánh giá cán bộ công chức

PM QL cán bộ, công chức, viên chức

Phần mềm Quản lý ISO điện tử

PM QL nhiệm vụ (đề tài) khoa học

PM quản lý đầu tư công

PM quản lý khu công nghiệp

QL hoạt động của HDND các cấp

PM Quản lý hộ tịch

PM quản lý công chứng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÀO CAI

Địa chỉ: Phường Nam Cường TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Điện thoại : 020.842184 - Email: contact-lcit@laocai.gov.vn

Designed by LCIT