MỘT SỐ SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM CNTT&TT ĐÃ THỰC HIỆN

  1. VỀ ĐÀO TẠO
Stt Đơn vị được đào tạo Chương trình đào tạo Sl
 1.  
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Tin học cơ bản 325
 1.  
Huyện Mường Khương Tin học văn phòng A + B 71
 1.  
Huyện Bắc Hà Tin học văn phòng A + B 117
 1.  
Các ban Đảng tỉnh uỷ Lào Cai Tin học văn phòng A + B 50
 1.  
Huyện ủy Bắc Hà Tin học văn phòng B 25
 1.  
Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tin học văn phòng B 27
 1.  
Sở Tư Pháp tỉnh LC Tin học văn phòng A+B 50
 1.  
Đề án tin học hoá khối Đảng (47) Tin học cơ sở, nâng cao 450
 1.  
Đề án 112 CP tỉnh Lào Cai Chương trình tin học 112 960
 1.  
Đào tạo hỗ trợ DN đề án 191 Chương trình tin học 191 250
 1.  
Đào tạo chương trình CN Wimax Internet, VOIP 30
 1.  
Liên kết đào tạo Aptech Ấn Độ ACNA 20
 1.  
Đào tạo Dự án Phát triển nguồn lực CNTT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 Tin học cơ sở, nâng cao 254
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố  Phần mềm QLVB- HSCVC 960
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố  giai đoạn 2014-2017 Sử dụng chữ ký số 760
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố giai đoạn 2015-2017 An toàn an ninh thông tin 180
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố Đào tạo phần mềm: Đánh giá công chức 470
 1.  
Tỉnh ủy Lào Cai, các Ban đảng Sử dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh ủy Lào Cai 270
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố  Hồ sơ Công chức, Viên chức 270
 1.  
Đào tạo thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TTTT 5000
  1. TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Stt Nội dung Tổng mức đầu tư công trình
(vnđ)
Chủ đầu tư
1 Tư vấn hoạt động cơ quan khối Đảng 2005 3.300.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
2 Tư vấn tổng thể dự án tin học hóa cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai 2006-2010 7.615.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
3 Tư vấn tổng thể dự án tin học hóa cơ quan Đảng tỉnh Lai Châu 2006-2010 5.040.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu
4 Tư vấn lập dự án Phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010 2.700.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
5 Tư vấn lập BCKT công trình Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiên tỉnh Lào Cai 6.800.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
6 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình mạng LAN Sở Thông tin và Truyền thông tại trụ sở mới – khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường 1.000.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
7 Tư vấn dự án Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai 29.998.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
8 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Hệ thống điện nhẹ Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai tại Sa Pa 2.500.000.000 Ban QLDA các công trình xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
9 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Tiều khu đô thị 2 khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 10.000.000.000 Công ty cổ phần Bitexco JSC
10 Tư vấn thiết kế dự án Thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5 cho các Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể 18.000.000.000 Ban QLDA CNTT Tỉnh ủy
11 Tư vấn giám sát thi công dự án: Phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài chính tỉnh Lào Cai; 16.039.840.000 Ban QLDA CNTT thuộc sở Tài chính tỉnh Lào Cai
12 Tư vấn thiết kế dự án Lắp đặt thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thuộc khối Đảng cho Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc 18.800.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
13 Tư vấn dự án: Xây dựng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai 1.189.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
14 Tư vấn dự án: Xây dựng hệ thống một cửa liên thông điện tử 4.826.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
15 Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình “tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Lào Cai năm 2014” 1.856.550.000 Ban QLDA Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
16 Tư vấn giám sát thi công dự án: Xây dựng Hệ thống Đánh giá, giám sát và đo lường sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa tỉnh Lào Cai 1.908.000.000 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
17 Tư vấn dự án: Xây dựng cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và các cổng thành viên 2.453.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
18 Tư vấn lập đề cương dự án chi tiết:  Xây dựng  và phát triển cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai 1.488.000.000 Sở Tài chính Lào Cai
19 Thiết kế kỹ thuật thi công: Trung tâm mạng tỉnh Lào Cai 1.200.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
20 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng Lan cho Văn phòng tỉnh ủy và Các ban Đảng tỉnh ủy 1.144.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
21 Tư  vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng Lan cho Văn phòng tỉnh ủy và Các ban Đảng tỉnh ủy 1.144.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
22 Tư  vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị Dự án: Nâng cấp, sửa chữa, thay thế phòng họp trực tuyến tại UBND tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thành phố 6.294.000.000 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
23 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hệ thống Truyền hình trực tuyến giữa sở GDĐT với Bộ GDĐT với phòng GDĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 4.997.000.000 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
24 Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai (IOC) 10.000.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
25 Tư vấn quản lý dự án: Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 17.000.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
26 Tư vấn lập Thiết kế thi công và tổng dự toán: Lắp đặt thiết bị thông tin quan sát các phiên tòa xét xử ở hai cấp tỉnh Lào Cai 2.652.000.000 Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai
  1. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Stt Nội dung Tổng mức đầu tư công trình
(vnđ)
Chủ đầu tư
 1.  
Thi công hệ thống mạng Lan, chống sét, giám sát, sàn hệ thống 786.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Mua sắm thiết bị phục vụ công tác vận hành ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cấp giấy phép lái xe 658.000.000 Sở Giao thông vận tải Lào Cai
 1.  
Thi công xây lắp: Xây dựng mạng Lan, thông tin trụ sở khối 8 đơn nguyên 2 481.786.856 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai 297.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, CCVC kết hợp với phần mềm đánh giá công chức tỉnh Lào Cai 1.766.000.000 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, theo dõi tiếp công dân 620.000.000 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
 1.  
Triển khai áp dụng một cửa liên thông điện tử tại các đơn vị hành chính cấp xã 2.257.537.000 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
 1.  
Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng Lan thông tin các trụ sở Hợp khối và Trung tâm mạng thông tin của tỉnh 2018 1.137.489.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng phần mềm Quản lý thông tin đánh giá đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai 454.500.000 Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng và triển khai phần mềm Cổng điều hành tích hợp thông tin hoạt động HĐND các cấp tỉnh Lào Cai 360.900.000 Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai
  1. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
 • Cổng thông tin điện tử.
 • Cổng điều hành tích hợp nội bộ.
 • Phần mềm Khiếu nại tố cáo.
 • Phần mềm Văn phòng điện tử.
 • Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành.
 • Phần mềm Đánh giá cán bộ công chức.
 • Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 • Phần mềm Tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, phục vụ chỉ đạo điều hành.
 • Phần mềm Quản lý ISO điện tử.
 •  Phần mềm quản lý nhiệm vụ (đề tài) khoa học.
 •  Phần mềm quản lý đầu tư công.
 •  Phần mềm quản lý khu công nghiệp.
 •  Phần mềm quản lý theo dõi ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân.
 •  Quản lý hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
 •  Phần mềm Quản lý hộ tịch.
 •  Phần mềm quản lý công chứng.
 •  Phần mềm Quản lý tài sản công. 
  1. VỀ ĐÀO TẠO
Stt Đơn vị được đào tạo Chương trình đào tạo Sl
 1.  
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Tin học cơ bản 325
 1.  
Huyện Mường Khương Tin học văn phòng A + B 71
 1.  
Huyện Bắc Hà Tin học văn phòng A + B 117
 1.  
Các ban Đảng tỉnh uỷ Lào Cai Tin học văn phòng A + B 50
 1.  
Huyện ủy Bắc Hà Tin học văn phòng B 25
 1.  
Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tin học văn phòng B 27
 1.  
Sở Tư Pháp tỉnh LC Tin học văn phòng A+B 50
 1.  
Đề án tin học hoá khối Đảng (47) Tin học cơ sở, nâng cao 450
 1.  
Đề án 112 CP tỉnh Lào Cai Chương trình tin học 112 960
 1.  
Đào tạo hỗ trợ DN đề án 191 Chương trình tin học 191 250
 1.  
Đào tạo chương trình CN Wimax Internet, VOIP 30
 1.  
Liên kết đào tạo Aptech Ấn Độ ACNA 20
 1.  
Đào tạo Dự án Phát triển nguồn lực CNTT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 Tin học cơ sở, nâng cao 254
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố  Phần mềm QLVB- HSCVC 960
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố  giai đoạn 2014-2017 Sử dụng chữ ký số 760
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố giai đoạn 2015-2017 An toàn an ninh thông tin 180
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố Đào tạo phần mềm: Đánh giá công chức 470
 1.  
Tỉnh ủy Lào Cai, các Ban đảng Sử dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh ủy Lào Cai 270
 1.  
Các sở ban nghành, huyện thành phố  Hồ sơ Công chức, Viên chức 270
 1.  
Đào tạo thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TTTT 5000
  1. TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Stt Nội dung Tổng mức đầu tư công trình
(vnđ)
Chủ đầu tư
1 Tư vấn hoạt động cơ quan khối Đảng 2005 3.300.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
2 Tư vấn tổng thể dự án tin học hóa cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai 2006-2010 7.615.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
3 Tư vấn tổng thể dự án tin học hóa cơ quan Đảng tỉnh Lai Châu 2006-2010 5.040.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu
4 Tư vấn lập dự án Phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010 2.700.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
5 Tư vấn lập BCKT công trình Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiên tỉnh Lào Cai 6.800.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
6 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình mạng LAN Sở Thông tin và Truyền thông tại trụ sở mới – khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường 1.000.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
7 Tư vấn dự án Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai 29.998.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
8 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Hệ thống điện nhẹ Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai tại Sa Pa 2.500.000.000 Ban QLDA các công trình xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
9 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Tiều khu đô thị 2 khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 10.000.000.000 Công ty cổ phần Bitexco JSC
10 Tư vấn thiết kế dự án Thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5 cho các Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể 18.000.000.000 Ban QLDA CNTT Tỉnh ủy
11 Tư vấn giám sát thi công dự án: Phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài chính tỉnh Lào Cai; 16.039.840.000 Ban QLDA CNTT thuộc sở Tài chính tỉnh Lào Cai
12 Tư vấn thiết kế dự án Lắp đặt thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thuộc khối Đảng cho Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc 18.800.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
13 Tư vấn dự án: Xây dựng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai 1.189.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
14 Tư vấn dự án: Xây dựng hệ thống một cửa liên thông điện tử 4.826.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
15 Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình “tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Lào Cai năm 2014” 1.856.550.000 Ban QLDA Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
16 Tư vấn giám sát thi công dự án: Xây dựng Hệ thống Đánh giá, giám sát và đo lường sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa tỉnh Lào Cai 1.908.000.000 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
17 Tư vấn dự án: Xây dựng cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và các cổng thành viên 2.453.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
18 Tư vấn lập đề cương dự án chi tiết:  Xây dựng  và phát triển cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai 1.488.000.000 Sở Tài chính Lào Cai
19 Thiết kế kỹ thuật thi công: Trung tâm mạng tỉnh Lào Cai 1.200.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
20 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng Lan cho Văn phòng tỉnh ủy và Các ban Đảng tỉnh ủy 1.144.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
21 Tư  vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng Lan cho Văn phòng tỉnh ủy và Các ban Đảng tỉnh ủy 1.144.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
22 Tư  vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị Dự án: Nâng cấp, sửa chữa, thay thế phòng họp trực tuyến tại UBND tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thành phố 6.294.000.000 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
23 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hệ thống Truyền hình trực tuyến giữa sở GDĐT với Bộ GDĐT với phòng GDĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 4.997.000.000 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
24 Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai (IOC) 10.000.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
25 Tư vấn quản lý dự án: Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 17.000.000.000 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
26 Tư vấn lập Thiết kế thi công và tổng dự toán: Lắp đặt thiết bị thông tin quan sát các phiên tòa xét xử ở hai cấp tỉnh Lào Cai 2.652.000.000 Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai
  1. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Stt Nội dung Tổng mức đầu tư công trình
(vnđ)
Chủ đầu tư
 1.  
Thi công hệ thống mạng Lan, chống sét, giám sát, sàn hệ thống 786.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Mua sắm thiết bị phục vụ công tác vận hành ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cấp giấy phép lái xe 658.000.000 Sở Giao thông vận tải Lào Cai
 1.  
Thi công xây lắp: Xây dựng mạng Lan, thông tin trụ sở khối 8 đơn nguyên 2 481.786.856 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai 297.000.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, CCVC kết hợp với phần mềm đánh giá công chức tỉnh Lào Cai 1.766.000.000 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, theo dõi tiếp công dân 620.000.000 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
 1.  
Triển khai áp dụng một cửa liên thông điện tử tại các đơn vị hành chính cấp xã 2.257.537.000 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
 1.  
Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng Lan thông tin các trụ sở Hợp khối và Trung tâm mạng thông tin của tỉnh 2018 1.137.489.000 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng phần mềm Quản lý thông tin đánh giá đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai 454.500.000 Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai
 1.  
Xây dựng và triển khai phần mềm Cổng điều hành tích hợp thông tin hoạt động HĐND các cấp tỉnh Lào Cai 360.900.000 Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai
  1. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
 • Cổng thông tin điện tử.
 • Cổng điều hành tích hợp nội bộ.
 • Phần mềm Khiếu nại tố cáo.
 • Phần mềm Văn phòng điện tử.
 • Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành.
 • Phần mềm Đánh giá cán bộ công chức.
 • Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 • Phần mềm Tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, phục vụ chỉ đạo điều hành.
 • Phần mềm Quản lý ISO điện tử.
 •  Phần mềm quản lý nhiệm vụ (đề tài) khoa học.
 •  Phần mềm quản lý đầu tư công.
 •  Phần mềm quản lý khu công nghiệp.
 •  Phần mềm quản lý theo dõi ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân.
 •  Quản lý hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
 •  Phần mềm Quản lý hộ tịch.
 •  Phần mềm quản lý công chứng.
 •  Phần mềm Quản lý tài sản công.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây