• Bảo vệ, hạn chế tối đa sự cố của hệ thống, điều này có thể làm tăng năng suất hoạt động và lợi nhuận của khách hàng. Cánh báo về những sự cố có thể xảy ra trong một thời gian ngắn để doanh nghiệp có phương án dự phòng, đảm bảo quản lý hệ thống vận hành ở hiệu suất cao nhất. Đảm bảo thiết bị thay thế khi hệ thống gặp sự cố mà không khắc phục được. Phần mềm được kiểm tra, backup dữ liệu và các tiện ích mới của phần mềm hệ thống.
  • Duy trì hệ thống máy tính, mạng dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng của khách hàng đang có, đảm bảo các máy hoạt động bình thường trong thời gian cung cấp dịch vụ.
  • Bảo trì định kỳ các thiết bị theo danh mục, số lượng và chi phí được mô tả tại phụ lục của hợp đồng.
  • Khắc phục sự cố trực tuyến nhanh chóng.
  • Khách hàng không bị giới hạn số cuộc gọi hướng dẫn khắc phục sự cố qua điện thoại.
  • Tư vấn các trang thiết bị trong lĩnh vực CNTT khi khách hàng có yêu cầu.