• Quản trị, bảo hành bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin.
 • Tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm.
 • Tư vấn giải pháp, dự án phần mềm.
 • Tư vấn định giá phần mềm.
 • Chuyển giao công nghệ phần mềm.
 • Tích hợp hệ thống.
 • Bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin.
 • Phân phối, phát triển sản phẩm phần mềm.

Ưu điểm phần mềm do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phát triển:

 • Sử dụng Kiến trúc hướng dịch vụ – SOA.
 • Làm việc với các thiết bị hỗ trợ như máy in, máy quét mã vạch, đầu đọc RFID, thiết bị PDA cầm tay…
 • Hoàn thành trong thời gian sớm theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn tận tình, giải pháp hợp lý sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 • Phần mềm có thể chạy trên nhiều mô hình: máy đơn, trong mạng lan hoặc kết nối internet, với giao diện đồ họa web-base/mobile hoặc win-base.
 • Phần mềm cho phép phân quyền người sử dụng chi tiết tùy theo yêu cầu của việc quản lý.
 • Phần mềm được đóng gói hỗ trợ cài đặt và cấu hình dễ dàng.
 • Giao diện đẹp, hỗ trợ tiếng Việt, cách sử dụng phần mềm đơn giản giúp kiểm soát và tìm kiếm dữ liệu thuận tiện.
 • Chạy trên mọi hệ điều hành Windows: Xp, Vista, Win7, Window Server, Linux, Mac, iOS, Android…

Sản phẩm phần mềm:

 • Cổng thông tin điện tử.
 • Cổng điều hành tích hợp nội bộ.
 • Phần mềm Khiếu nại tố cáo.
 • Phần mềm Văn phòng điện tử.
 • Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành.
 • Phần mềm Đánh giá cán bộ công chức.
 • Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 • Phần mềm Tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, phục vụ chỉ đạo điều hành.
 • Phần mềm Quản lý ISO điện tử.
 • Phần mềm quản lý nhiệm vụ (đề tài) khoa học.
 • Phần mềm quản lý đầu tư công.
 • Phần mềm quản lý khu công nghiệp.
 • Phần mềm quản lý theo dõi ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân.
 • Quản lý hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Phần mềm Quản lý hộ tịch.
 • Phần mềm quản lý công chứng.
 • Phần mềm Quản lý tài sản công.